9.3 ההתפלגות הנורמאלית הסטנדרטית

משתנה מקרי המפולג לפי ההתפלגות הנורמאלית הסטנדרטית ( Standard Normal Distribution ) הינו משתנה מקרי נורמאלי אשר תוחלתו שווה 0-ל וסטיית התקן שלו שווה . 1-ל את המשתנה הנורמאלי הסטנדרטי נהוג לסמן באות : Z Z ~ N ( 0 , 1 ) = N 0 , ( 1 ) › = 0 o = o = 1 התפלגות זו סימטרית סביב הערך אפס בעלת סטיית תקן השווה . 1-ל נדגיש שאם › ] 0 או אם o ] 1 כבר לא מדובר במשתנה מקרי סטנדרטי . למשתנה מקרי נורמאלי סטנדרטי ( בלבד ) קיים סימון מיוחד עבור התפלגות מצטברת , כלומר עבור ההסתברות להימצא משמאל לערך מסוים : P Z < g () = F ( g ) במילים אחרות , F ( g ) הינו השטח המצטבר הנמצא משמאל לערך g בהתפלגות הנורמאלית הסטנדרטית . בטבלת ההתפלגות הנורמאלית הסטנדרטית , המוצגת בנספח 1 בסוף הפרק , מחושבים השטחים ( הסתברויות ) משמאל לערך מסוים , ולכן טבלה זו הינה טבלת ההתפלגות המצטברת של משתנה מקרי נורמאלי סטנדרטי . בטבלה זו ישנן שתי קבוצות מספרים : ( i ) מספרים בשולי הטבלה - בעמודה השמאלית ביותר ובשורה העליונה ביותר ( החל 0-מ ועד ( ii ) , ( 3 . 49 מספרים הנמצאים בתוך הטבלה ( החל 0 . 5000-מ ועד . ( 0 . 9998 הקבוצה הראשונה מי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ