9.2 ההתפלגות הנורמאלית

ההתפלגות הנורמאלית ( Normal Distribution ) הינה התפלגות רציפה . התפלגות זו הינה ככל הנראה ההתפלגות הפופולארית והחשובה ביותר מבין כל ההתפלגויות הרציפות והבדידות כאחד . מפאת חשיבותה כללנו אותה בספר זה למרות שספר זה עסק עד כה במשתנים מקרים בדידים בלבד . התפלגות זו כה חשובה , מכיוון שתופעות רבות ומשתנים רבים בטבע מפולגים ( בקירוב ) לפי ההתפלגות הנורמאלית . לדוגמא משקל , גובה , לחץ דם ועוד משתנים רבים נוספים . בנוסף , משתנים רבים הקשורים בציונים ( כגון ציוני פסיכומטרי וציוני ( I . Q בנויים בצורה כזאת שהתפלגות הציונים תהיה בקירוב לפי ההתפלגות הנורמאלית . גורם נוסף ההופך את ההתפלגות הנורמאלית לכה חשובה הוא משפט הגבול המרכזי ( לא יילמד בספר זה . ( משפט הגבול המרכזי קובע שממוצע ( או סכום ) של משתנים מקריים בלתי תלויים שאינם מפולגים נורמאלית , מפולג בקירוב נורמאלית תחת תנאים מסוימים . ההתפלגות הנורמאלית הינה התפלגות סימטרית , כאשר רוב התצפיות נמצאות במרכז ההתפלגות ומעט בקצוות . צורתה של ההתפלגות הנורמאלית היא צורת פעמון , ולכן התפלגות זו נקראת גם התפלגות פעמונית . שם נוסף שיש להתפלגות זו הינו "ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ