8.7 שאלות חזרה לפרק 8

שאלה : 1 אנו מטילים שלושה מטבעות סימטריים . בכל מטבע על צד אחד רשומה הספרה " 1 " ועל הצד השני רשומה הספרה . " 2 " יהי X הספרה שהתקבלה במטבע הראשון . יהי Y סכום הספרות שהתקבלו בשלושת המטבעות . א . בנו את פונקציית ההתפלגות המשותפת של X ו- . Y הוסיפו את ההסתברויות השוליות לטבלה . ב . מה ערכו של מקדם המתאם של פירסון בין X ל- › X , Y ( ()) ? Y ג . בהינתן שסכום הספרות בשלושת המטבעות הינו 5 לפחות , מה ההסתברות שבמטבע הראשון התקבלה הספרה ?" 1 " שאלה : 2 להלן נתונים על שני משתנים מקריים X ו- Var X () = 100 , Var ( Y ) = 64 , Cov ( X , Y ) = 4 : Y נגדיר שני משתנים מקריים נוספים : . Z = 4 Y , W = 2 X + 3 חשבו את מקדם המתאם בין W ל- . Z שאלה : 3 שיכור צועד ארבעה צעדים . כל צעד הוא קדימה בהסתברות 0 . 6 ואחורה בהסתברות . 0 . 4 נסמן ב- X את מספר הצעדים שהשיכור צועד קדימה וב- Y את מספר הצעדים שהשיכור צועד אחורה . מהו מקדם המתאם בין X ל- ? Y שאלה : 4 יהיו X ו- Y שני משתנים מקריים בלתי תלויים ושווי התפלגות . נגדיר משתנה נוסף : . Z = X -Y חשבו את מקדם המתאם בין X ל- . Z  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ