פרק 8: התפלגות דו-ממדית

בפרקים הקודמים עסקנו בחישובי הסתברויות עבור משתנה מקרי יחיד . בנינו את פונקציית ההסתברות של המשתנה ונעזרנו בה בכדי לחשב תוחלת , שונות וחישובי הסתברויות כלליים . גם בדוגמאות עבורן הגדרנו מספר משתנים מקריים על אותו מרחב מדגם , חישובי ההסתברות היו תמיד עבור כל משתנה לחוד . לעיתים נהיה מעוניינים לחשב הסתברויות משותפות עבור מספר משתנים מקריים ( בין אם יש קשר ביניהם או לא ) המוגדרים על אותו מרחב מדגם . פרק זה יעסוק בחישובי הסתברויות משותפות עבור מספר משתנים מקריים המוגדרים על אותו מרחב מדגם . בפרקים הקודמים עסקנו בהתפלגויות חד ממדיות , ואילו בפרק זה נעסוק בהתפלגויות דו ממדיות Bivariate ) . ( Distributions הגדרה : תהי › מרחב מדגם . הזוג ( X , Y ) ייקרא משתנה מקרי דו-מימדי אם X ו- Y בנפרד הינם משתנים מקריים חד-ממדיים המוגדרים על . ›  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ