7.7 שאלות חזרה לפרק 7

שאלה : 1 פרופסור מפוזר שכח את מספר הקודן הנמצא ברכבו . הפרופסור זוכר שהקוד בן ארבע ספרות שונות ומתחיל במספר . 3 בהתאם לכך , הפרופסור מנסה בזה אחר זה להקיש צירופים רלוונטיים בני ארבע ספרות . נסמן ב- X את מספר הניסיונות של הפרופסור עד לפענוח הקוד , בהנחה שהוא אינו חוזר על צירוף שכבר ניסה בעבר . חשבו את תוחלת מספר הניסיונות עד לפענוח הקוד . שאלה : 2 חזרו על השאלה הקודמת בהנחה שהפרופסור לא זוכר איזה צירופים הקיש ואיזה לא , ולכן ייתכן שיחזור על צירוף שכבר ניסה בעבר . הניחו לצורך הפשטות שהפרופסור בכל ניסיון , מגריל באופן מקרי צירוף אחד מבין סך הצירופים הרלוונטיים הקיימים . שוב , נסמן ב- X את מספר הניסיונות של הפרופסור עד לפענוח הקוד . חשבו את תוחלת מספר הניסיונות עד לפענוח הקוד . שאלה : 3 שחקן מהמר על מספר בין אחד לשש ולאחר מכן זורק שלוש קוביות הוגנות . אם המספר שבחר מופיע i פעמים , עבור i = 1 , 2 , 3 השחקן מרוויח i שקלים . אם המספר שבחר לא מופיע כלל הוא מפסיד שקל אחד . חשבו את תוחלת הרווח ממשחק הימורים זה . שאלה : 4 טכנאי מחשבים זמין בטלפון הנייד שלו במהלך שעות העבודה ( 9 : 00-17 : 00 ) בהס...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ