פרק 7: התפלגויות בדידות מיוחדות

הפרק הקודם עסק במשתנה מקרי בדיד , עבורו הצגנו את פונקציית ההסתברות ופונקציית ההתפלגות המצטברת . הצגנו מדד למיקום ההתפלגות - תוחלת , ומדדים לפיזורה - שונות וסטיית תקן ודנו בתכונותיהם . בפרק זה נעסוק במספר משתנים מקריים מיוחדים . עבור כל משתנה , נציג את פונקציית ההסתברות ונחשב ביטויים מתאימים לתוחלתו ולשונותו .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ