6.6 פתרון שאלות חזרה לפרק 6

פתרון שאלה : 1 בשאלה זו מדובר בדגימה ללא החזרה , וללא חשיבות לסדר ( מכיוון שאין תפקידים בוועד הנבחר . ( נסמן ב- X את מספר הבנים בוועד . . X (›) = 0 , 1 , 2 נבנה את פונקציית ההסתברות של : X כעת , נחשב את התוחלת והשונות של מספר הבנים בוועד : E X () = 0 7 + 1 7 + 2 1 = 7 6 E ( X ) = 0 7 + 1 7 + 2 1 = 8 7 Var X () = E X 2 () -E 2 X () = 8 7 - { 7 6 } = 20 49 פתרון שאלה : 2 א . - X רווח חברת הביטוח מפוליסה בודדת . במידה והמבוטח אינו נפגע בתאונה . X = 250 במידה והמבוטח עבר תאונה קלה . X = 250-800 =-550 במידה והמבוטח עבר תאונה קשה . X = 250-15 , 000 =-14 , 750 ב . E ( X ) =-14 , 750 0 . 01-550 0 . 05 + 250 0 . 94 = 60 הרווח הצפוי ממכירת פוליסה בודדת הוא , ₪ 60 ולכן אם לחברה יש מספר רב של מבוטחים , החברה אינה צריכה לדאוג מפני פשיטת רגל . פתרון שאלה : 3 א . נגדיר את ארבעת המאורעות הבאים על מנת שיסייעו לנו בפתרון השאלה :  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ