6.5 שאלות חזרה לפרק 6

שאלה : 1 בכיתה שבעה תלמידים : שלושה בנים והיתר בנות . יש לבחור ועד המונה שני תלמידים . נסמן ב- X את מספר הבנים בוועד . חשבו את התוחלת והשונות של . X שאלה : 2 חברת ביטוח מציעה למכירה פוליסת ביטוח תאונות אישיות בעלות הכיסוי הבא : עבור תאונה קשה יקבל המבוטח ₪ 15 , 000 ועבור תאונה קלה יקבל המבוטח . ₪ 800 מחיר הפוליסה . ₪ 250 מנתוני העבר ידוע כי 5 % מהמבוטחים נפגעים באופן קל 1 % -ו נפגעים באורח קשה . נסמן ב- X את רווח חברת הביטוח מפוליסה בודדת . א . מצאו את פונקציית ההסתברות של . X ב . מהו הרווח הצפוי ממכירת פוליסה בודדת ? הסבירו את התוצאה שקיבלתם . שאלה : 3 דרור , ערן , אבי , ושי זורקים כל אחד כדור לסל באופן בלתי תלוי . נתונות ההסתברויות הבאות : ההסתברות של דרור לקלוע 0 . 7 - ההסתברות של ערן לקלוע 0 . 5 - ההסתברות של אבי לקלוע 0 . 4 - ההסתברות של שי לקלוע 0 . 3 - יהי - X מספר הפעמים שהכדור נכנס לסל לאחר שארבעתם זרקו זריקה אחת . א . רשמו את פונקציית ההסתברות של . X ודאו שסכום ההסתברויות הינו . 1 ב . מהי התוחלת של ? X מה סטיית התקן של ? X שאלה : 4 בטופס טוטו 16 משחקים שיש לנחש את תוצאותיהם ....  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ