6.4 שונות וסטיית תקן של משתנה מקרי

מוקדם יותר בפרק הצגנו את התוחלת כמדד המקובל לאפיון מיקום ההתפלגות . פעמים רבות נהיה מעוניינים גם במדד אשר יאפיין את מידת הפיזור של ההתפלגות . כמו כן , ישנם מקרים בהם לשני משתנים מקריים תוחלת זהה , אבל הם שונים זה מזה בפיזור שלהם . לכן , יש צורך במדד נוסף מלבד מדד המיקום ( התוחלת ) שיאפיין את הפיזור של המשתנה המקרי . שני מדדי הפיזור הפופולאריים ביותר הינם השונות וסטיית התקן . דוגמא : - X רווח ממשחק הימורים א' - Y רווח ממשחק הימורים ב' E X () = 100 ( משתנה מקרי סימטרי סביב ( 100 E Y () = 100 ( משתנה מקרי סימטרי סביב ( 100 למרות שלשני המשתנים תוחלת זהה ניתן לראות שמשתנה Y מפוזר יותר ממשתנה , X כיוון וערכיו רחוקים יותר מהמרכז . כאמור , התוחלת לבדה אינה מספיקה בכדי לאפיין את שני המשתנים שלעיל , ונדרש מדד נוסף שייתן ביטוי לפיזורו של כל משתנה . דרישות ממדד פיזור :  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ