פרק 6: משתנה מקרי

בפרק 2 הגדרנו את מרחב המדגם › כאוסף כל התוצאות האפשריות בניסוי כלשהו . לעיתים לא יהיה לנו עניין באוסף כל התוצאות של הניסוי , אלא בערך מספרי הנקבע על ידי תוצאת הניסוי . לדוגמא , נניח ואנו מטילים קוביה 20 פעמים ברציפות ואנו מקבלים שקל כל פעם שמתקבלת התוצאה 6 בקוביה . סביר להניח שלא נהיה מעוניינים באוסף כל התוצאות האפשריות של הניסוי , אלא במספר הפעמים שהתקבלה התוצאה 6 בקוביה . מספר הפעמים שהתקבלה התוצאה 6 בקוביה הינו משתנה מקרי , ( Random Variable ) אשר יכול לקבל כל ערך שלם בין 0 ( כאשר לא תתקבל התוצאה 6 בכל ההטלות ) לבין 20 ( כאשר תתקבל התוצאה 6 בכל 20 ההטלות . ( הגדרה פורמאלית : משתנה מקרי מוגדר כפונקציה מספרית המתאימה לכל נקודת מדגם במרחב המדגם ערך כלשהו . אם כך , משתנה מקרי , יכול לקבל מספר ערכים שונים בהתאם לתוצאת הניסוי , בהסתברויות כלשהן . אנו נהיה מעוניינים לחשב עבור כל ערך אפשרי של המשתנה את הסתברותו . סימון : את המשתנים המקריים נסמן באותיות גדולות , X , Y , Z , W - ואת הערכים האפשריים של המשתנים המקריים נסמן באותיות קטנות . x , y , z , w - דוגמא : זורקים מטבע הוגן שלוש פעמים ברצ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ