5.5 פתרון שאלות חזרה לפרק 5

פתרון שאלה : 1 נגדיר : - A האדם הוציא קלף עם הספרה 7 בהוצאה הראשונה . - B האדם הוציא קלף עם הספרה 7 בהוצאה השניה . אנו נדרשים בשאלה לחשב את ההסתברות של המאורע . B המאורע B תלוי במאורע A באופן הבא : אם המאורע A התרחש אזי בסיכוי של 3 / 51 המאורע B יתרחש . לעומת זאת , אם המאורע A לא התרחש אזי בסיכוי של 4 / 51 המאורע B יתרחש . נשתמש בנוסחת ההסתברות השלמה ונקבל : 51 + 52 48 ) = 4 = 1 13 )· P B () = P ( B | A ) P A () + P ( B | A ) P ( A ) = 3 4 + 4 52 = 4 קיבלנו שהסיכוי שהקלף השני שנבחר הוא קלף עם הספרה 7 ( מאורע ( B שווה לסיכוי שהקלף הראשון שנבחר הוא קלף עם המספר 7 ( מאורע . ( A קיבלנו שוויון בהסתברויות הללו בגלל העובדה שאנו לא יודעים את זהות הקלף הראשון שבחרנו והנחנו בצד ... פתרון שאלה : 2 נגדיר את המאורעות הבאים : - A האדם הוציא מטבע זהב בהוצאה הראשונה . - B 1 האדם בחר במגירה הראשונה . - B 2 האדם בחר במגירה השניה . - B 3 האדם בחר במגירה השלישית . P ( B 1 ) = P ( B 2 = P )( B 3 ) = 1 3 מכיוון שהאדם בוחר מגירה באופן מקרי . כמו כן , מנתוני השאלה : P A | B 1 () = 1 , P ( A | B 2 ) = 0 , P ( ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ