4.5 שאלות חזרה לפרק 4

שאלה : 1 בחידון טלוויזיוני משתתפים 8 אנשים . במהלך התוכנית מחולקים למשתתפים 4 פרסים זהים . כל משתתף בחידון יכול לזכות ביותר מפרס אחד . בסיום התוכנית התברר שאחד המשתתפים זכה בשני פרסים ושני משתתפים אחרים זכו בפרס אחד כל אחד . כמה מאורעות שונים מקיימים את התרחיש המתואר ? [ דוגמא לתרחיש אחד אפשרי : המשתתף החמישי זכה בשני פרסים , המשתתף השלישי זכה בפרס אחד , והמשתתף השמיני זכה בפרס אחד . [ שאלה : 2 שלושה גברים ושלוש נשים נעמדים בשורה באופן מקרי . מה ההסתברות שלצד כל אישה יעמוד גבר ולצד כל גבר תעמוד אישה ? ( כלומר שלא יעמדו שניים מאותו המין אחד ליד השני . ( שאלה : 3 8 סטודנטים עומדים בשורה באופן מקרי בכדי להצטלם לתמונת מחזור . בין הסטודנטים חיים ואורן . מהי ההסתברות שחיים ואורן יעמדו במרכז השורה ? שאלה : 4 בחרנו 12 אנשים באופן מקרי . כל אדם נשאל לגבי חודש הולדתו . הניחו שלכל אדם הסתברות שווה להיוולד בכל אחד מחודשי השנה . א . מה ההסתברות שכל 12-ה נולדו בחודשים שונים ? ב . מה ההסתברות שכולם נולדו באותו החודש ? ג . מה ההסתברות שבדיוק שלושה נולדו בחודש יולי ? ד . מה ההסתברות ששישה אנשים נולדו ב...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ