4.1 חוק המכפלה

אם ישנו תהליך המתבצע בשני שלבים כך שבשלב א' ייתכנו n 1 תוצאות אפשריות ( שונות ) ובעקבות תוצאת שלב א' ייתכנו בשלב ב' n 2 תוצאות אפשריות ( שונות , ( אזי מספר התוצאות האפשריות בתהליך כולו הינו . n n חוק זה , נקרא חוק המכפלה . ( Multiplication Rule ) חוק המכפלה מתקיים גם עבור מספר שלבים הגדול , 2-מ על בסיס אותו העיקרון שמספר התוצאות האפשריות הכולל הינו המכפלה בין מספר התוצאות האפשריות בכל שלב . דוגמא : ליעל יש בארון הבגדים 8 חולצות , 6 זוגות מכנסיים , 3 זוגות נעליים 2-ו כובעים . בכל בוקר יעל יוצאת לעבודה עם כל ארבעת מרכיבי הלבוש הללו . כמה אפשרויות לבוש שונות יש ליעל ? פתרון : ניתן להסתכל על אפשרות לבוש כלשהי כעל ניסוי בעל ארבעה שלבים : ראשית יעל בוחרת חולצה ( מתוך 8 אפשרויות קיימות , ( לאחר מכן בוחרת זוג מכנסיים ( מתוך 6 אפשרויות קיימות ) וכולי . משימוש בחוק המכפלה נובע שמספר אפשרויות הלבוש השונות של יעל הינו : 8 6 3 2 = 288 כעת נדון בנפרד בכל אחד מבין שלושת המקרים שציונו לעיל .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ