פרק 4: מונחים בקומבינטוריקה

קומבינטוריקה היא ענף במתמטיקה העוסק בתמורות וצירופים . נוסחאות רבות מענף זה ישמשו אותנו פעמים רבות בחישובי הסתברויות . לעיתים קרובות משתמשים בקומבינטוריקה כדי לחשב את מספר האפשרויות לביצוע דבר מה , כגון סידור עצמים בשורה או בחירת כמה מהם . לקומבינטוריקה שימושים בכל ענפי המתמטיקה ובפרט בתורת ההסתברות . בדוגמאות רבות נעזר בכללים מענף זה בכדי לחשב את העוצמה של › ( מספר נקודות המדגם הקיימות ב- . (› בפרק זה נלמד את הנוסחאות הבולטות והחשובות בענף הקומבינטוריקה . שאלות רבות בהן ניתקל יעסקו בחישובי הסתברויות כאשר אנו דוגמים מדגם בגודל כלשהו , מאוכלוסיה מסוימת . לשם כך , נערוך הבחנה בין שני סוגי דגימה , ובין שני סוגי מדגם . נבחין בין שני סוגי דגימה : . 1 דגימה עם החזרה - פרט שנבחר חוזר לאוכלוסיה וניתן לדגום אותו שוב . . 2 דגימה ללא החזרה - פרט שנדגם לא חוזר לאוכלוסיה . כמו כן , נבחין שני סוגי מדגם : . 1 מדגם סדור - יש חשיבות לסדר שבו הפריטים נבחרו . . 2 מדגם לא סדור - אין חשיבות לסדר בחירת הפריטים . בכל בעיה נצטרך לזהות באיזה סוג דגימה ובאיזה סוג מדגם מדובר . כתוצאה משני סוגי הדגימה ומשני סוגי ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ