3.4 פתרון שאלות חזרה לפרק 3

פתרון שאלה : 1 נגדיר את המאורעות הבאים : - A הסטודנט מעשן , - B הסטודנט עוסק בפעילות גופנית . בשאלה נתונים הדברים הבאים : 30 % מהסטודנטים מעשנים , כלומר . P ( A ) = 0 . 3 40 % מהסטודנטים עוסקים בפעילות גופנית , כלומר . P ( B ) = 0 . 4 10 % מהסטודנטים גם עוסקים בפעילות גופנית וגם מעשנים , ולכן . P A › B () = 0 . 1 א . ההסתברות שסטודנט מקרי שנבחר יעשן או יעסוק בפעילות גופנית , הינה ההסתברות שלפחות מאורע אחד מבין השניים יתרחש . כדי למצוא זאת , נשתמש בנוסחת איחוד מאורעות : . P A › B () = P ( A ) + P ( B ) - P ( A › B ) = 0 . 3 + 0 . 4 - 0 . 1 = 0 . 6 לכן , אחוז הסטודנטים שמעשנים או עוסקים בפעילות גופנית הינו . 60 % ב . על מנת לחשב את ההסתברות שסטודנט מקרי יעשן אך לא יעסוק בפעילות גופנית , יש להפחית מקבוצת המעשנים את אלו שגם מעשנים וגם עוסקים בפעילות גופנית . המאורע המבוקש הינו . A › B . P ( A › B ) = P ( A ) - P ( A › B ) = 0 . 3- 0 . 1 = 0 . 2 ג . בסעיף זה אנו נדרשים לחשב את ההסתברות של המאורע A › B שמציין שהסטודנט אינו מעשן וגם אינו עוסק בפעילות גופנית . . P ( A › B ) = P ( A › B ) = 1- ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ