3.3 שאלות חזרה לפרק 3

שאלה : 1 ידוע ש- 30 % מהסטודנטים מעשנים . כמו כן , ידוע ש- 40 % מהסטודנטים עוסקים באופן קבוע בפעילות גופנית . רק 10 % מהסטודנטים גם מעשנים וגם עוסקים בפעילות גופנית . א . מה אחוז הסטודנטים שעוסקים בפעילות גופנית או מעשנים ? ב . מהי ההסתברות שסטודנט מקרי שנבחר הינו מעשן שאינו עוסק בפעילות גופנית ? ג . מה אחוז הסטודנטים שלא מעשנים ולא עוסקים בפעילות גופנית ? ד . האם המאורע "הסטודנט מעשן" מוכל במאורע "הסטודנט עוסק בפעילות גופנית . " הסבירו . שאלה : 2 למשפחת המונה 4 ילדים חשבו את ההסתברויות למאורעות הבאים ( הניחו הסתברות שווה ללידת בן וללידת בת : ( א . מאורע - A כל ארבעת הילדים בני אותו המין . ב . מאורע - B ישנן לכל הפחות שתי בנות . ג . מאורע -C הבכור הינו זכר . שאלה : 3 סטודנט נבחן בבחינה בכלכלה ובבחינה בסטטיסטיקה . לסטודנט סיכוי של 2 3 לעבור את הבחינה בכלכלה וסיכוי של 5 9 לעבור את הבחינה בסטטיסטיקה . סיכוייו לעבור את שתי הבחינות הם 7 18 א . מהי ההסתברות שהסטודנט יעבור לפחות אחת משתי הבחינות ? ב . מה ההסתברות שהסטודנט יעבור בדיוק בחינה אחת מבין השתיים ? ג . מה ההסתברות שהסטודנט לא יעבור א...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ