3.2 חישובי הסתברויות במרחב מדגם סופי

נבחין בין מרחב מדגם סימטרי ( אחיד ) למרחב מדגם לא סימטרי . א . מרחב מדגם סימטרי / אחיד - ( Uniform Sample Space ) מרחב מדגם בו כל נקודות המדגם שוות סיכוי . לדוגמא : תוצאת הטלת קובייה הוגנת , תוצאת הטלת מטבע הוגן . יהי › מרחב מדגם סופי בעל n נקודות מדגם , . › = n אם ידוע שמרחב המדגם סימטרי אזי ההסתברות של כל נקודת מדגם ב- › שווה ל- . 1 n נסמן ב- w i את נקודת מדגם . i P w i () = 1 n i = 1 ,..., n i n = 1 E P w i () = i n = 1 E 1 n = n 1 n = 1 עבור מרחב מדגם סימטרי ההסתברות שמאורע A יתרחש הינה היחס בין מספר נקודות המדגם שב- A לבין מספר נקודות המדגם שב- , › כלומר : . P A () = A › דוגמא : הטלת שתי קוביות הוגנות . . › = 36 , › = {( 1 , 1 ) , ( 1 , 2 ) ,..., ( 6 , 6 )} מרחב המדגם סימטרי , כיוון שכל תוצאה מבין 36 התוצאות שבמרחב המדגם הינה שוות סיכוי ולכן . P w i () = 1 36  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ