2.6 נספח: הוכחת כללי דה מורגן

בנספח זה נספק הוכחה מתמטית לשני כללי דה מורגן שהוצגו בפרק . טענה A › B = A › B : 1 ( כלל דה מורגן הראשון ) הוכחה : בכדי להוכיח את הטענה , נראה שאם נקודת מדגם w שייכת למאורע A › B אזי היא גם שייכת למאורע . A › B מכך נובע ש- . A › B › A › B לאחר מכן , נוכיח שאם נקודת מדגם w שייכת למאורע A › B אזי היא גם שייכת למאורע . A › B בכך נוכיח ש- . A › B › A › B אם A › B › A › B וגם A › B › A › B אזי בהכרח . A › B = A › B כיוון ראשון : w › A › B w › A › B w › A , w › B w › A , w › B w › A › B ולכן : A › B › A › B כיוון שני : w › A › B w › A , w › B w › A , w › B w › A › B w › A › B ולכן : A › B › A › B מסקנה : A › B = A › B טענה A › B = A › B : 2 ( כלל דה מורגן השני ) הוכחה : נראה שאם נקודת מדגם w לא שייכת למאורע A › B אזי היא גם לא שייכת למאורע . A › B בכך נוכיח ש- . A › B › A › B  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ