2.5 פתרון שאלות חזרה לפרק 2

פתרון שאלה : 1 מרחב המדגם שבשאלה מכיל אינסוף נקודות מדגם אשר כל אחת מאופיינת בכך שתוצאת ההטלה הראשונה והאחרונה זהות בעוד יתר התוצאות שונות מתוצאת ההטלה הראשונה והאחרונה . א . ) ,.. { . } פלי , עץ , עץ , פלי ) ) , עץ , פלי , פלי , עץ ) ) , פלי עץ , פלי ) ) , עץ , פלי , עץ ) , ( פלי , פלי () , ( עץ , עץ › = ב . המאורע A כולל את ארבעת נקודות המדגם הראשונות במרחב המדגם אשר מייצגות תוצאות עבורן המטבע הוטל לכל היותר 3 פעמים . כלומר : )} פלי עץ , פלי , )( עץ , פלי , עץ ) ) , פלי , פלי ) ) , עץ , עץ . A = {( ג . המאורע B הינו מאורע פשוט , הכולל רק נקודת מדגם אחת . ( {)} פלי , עץ , עץ , עץ , פלי . B = פתרון שאלה : 2 כאשר בודקים את ציונו של נבחן מקרי במבחן הפסיכומטרי מרחב המדגם הינו : { שלם . › = 200 , 201 , 202 ,..., 799 , { 800 } = { x | 200 < x < 800 , x נרשום את המאורעות B , A ו- C בצורה מתמטית ( נוותר מטעמי נוחות על הרישום בדבר שלמות הערכים : ( A = x | x < { 580 } B = x | x > { 700 } C = { x | 420 < x < 730 } א . x > 700 } או . A › B = { x | x < 580 האיחוד של המאורעות A ו- B מציין שקרה לפחו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ