2.3 יחסים בין מאורעות

א . שייכות - יחס השייכות הינו יחס המתייחס לנקודת מדגם ביחס למאורע כלשהו . אם נקודת מדגם w נמצאת במאורע A נאמר ש- w שייכת ל- . A לדוגמא , יהי A מאורע המכיל שלוש נקודות מדגם : . A = 3 , A = a , a , a 3 {} הנקודה a שייכת למאורע A ולכן נסמן : . a › A לעומת זאת , הנקודה a אינה שייכת למאורע , A ולכן : › aA [ הסימנים › ו- › מציינים "שייך" ו"אינו שייך , " בהתאמה . [ ב . מוכלות - יחס המוכלות הינו יחס המתייחס למאורע אחד ביחס למאורע אחר . יהיו A ו- B מאורעות ב- . › אם מהידיעה ש- A התרחש נובע בהכרח שגם B התרחש אזי נאמר כי המאורע A מוכל ב- . B במילים אחרות , כל נקודות המדגם השייכות למאורע A שייכות גם למאורע . B סימון : . A › B באופן דומה , אם מהידיעה ש- A התרחש לא בהכרח נובע שגם B התרחש אזי המאורע A לא מוכל במאורע . B סימון : A › B [ הסימנים › ו- › מציינים "מוכל" ו"לא מוכל , " בהתאמה . [ הערה : אם A › B וגם B › A אזי בהכרח . A = B דוגמא : נטיל קוביה ונבדוק את התוצאה שהתקבלה . נגדיר שני מאורעות במרחב המדגם : - A התקבלה תוצאה זוגית בקוביה . - B התקבלה תוצאה הגדולה או שווה ל- 2 בקוביה . בדוגמא זו : B ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ