2.2 פעולות על ובין מאורעות

נגדיר מספר פעולות בסיסיות על או בין מאורעות . א . מאורע משלים - ( Complementary Event ) יהי A מאורע כלשהו ב- . › המאורע המשלים ל- A הינו המאורע המכיל את כל נקודות המדגם אשר ב- › אך אינן ב- . A סימון : A ( סימון מקובל נוסף הינו : . ( A C רישום פורמאלי : { = › | › , › xA } הסבר לרישום : הסימן › מציין "שייך , " והסימן › מציין "אינו שייך . " ( בהמשך הפרק נדון בכך בהרחבה ( . כמו כן , הקו האנכי מציין "כך , "ש והסימן פסיק מציין "וגם . " לכן , על פי הרישום הפורמאלי , A מכיל את כל נקודות המדגם אשר שייכות ל- › אך לא ל- . A הערות : המאורע המשלים למרחב המדגם הינו הקבוצה הריקה וההיפך . כמו כן , המאורע המשלים ל- A הינו המאורע . A . › = o , o = › , A = A נציג את המאורעות A ו- A בדיאגרמת ון הבאה : אם המאורע A מיוצג על ידי העיגול , אזי המאורע A מיוצג על ידי יתר הדיאגרמה ( הרקע הצבוע , ( המציין את נקודות המדגם אשר ב- › אך אינן ב- . A דוגמא : הטלת קוביה › = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 } - A קבלת מספר ראשוני , . A = { 2 , 3 , 5 } המאורע המשלים ל- A הינו : . A = { 1 , 4 , 6 } ב . איחוד מאורעות - ( Union of Eve...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ