2.1 הצגה גראפית של מאורעות - דיאגרמת ון

דיאגרמת ון - Venn Diagram ) המיוחסת למתמטיקאי והלוגיקן הבריטי ג'ון ון ) הינה המחשה גראפית מקובלת של מרחב המדגם והמאורעות השונים . מרחב המדגם מתואר על ידי מלבן , והמאורעות מתוארים כעיגולים המצויים בתוך המלבן . נמחיש את השימוש בדיאגרמת ון בדוגמא הבאה : דוגמא : מטילים קוביה . נגדיר את המאורעות הבאים : - A תוצאת הקוביה קטנה מ- . 3 - B בקוביה התקבלה תוצאה זוגית הקטנה מ- . 6 - C התקבלה התוצאה . 6 › = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 } { , } == { 2 , } 4 , C = { 6 } נציג דוגמא זו בדיאגרמת ון הבאה : בדוגמא זו הצגנו את המאורעות A ו- B כמאורעות נחתכים , מכיוון שיש לשניהם נקודת מדגם משותפת ( נקודת המדגם . (" 2 " לעומת זאת למאורע C אין נקודות מדגם שמשותפות עם A או עם . B  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ