1.8 פתרון שאלות חזרה לפרק 1

שאלה : 1 א . בסעיף זה אנו נדרשים לחשב את ערכם של שלושת מדדי המיקום ( ממוצע , חציון ושכיח . ( n X = i = 1 E x = 5 + 14 + 8-2 + 0 + 22 + 13 + 5 + 16 = 81 = 9 n 9 9 בכדי למצוא את החציון נסדר תחילה את המספרים בסדר עולה . -2 , 0 , 5 , 5 , 8 , 13 , 14 , 16 , 22 גודל המדגם אי-זוגי ולכן נשתמש בנוסחא לחישוב חציון עבור n אי-זוגי : Med ( X ) = x n + 1 = x 9 + 1 = x 5 () = 8 { 2 } { 2 } שכיח של הסדרה הינו , 5 כיוון שערך זה מופיע פעמיים בעוד יתר הערכים מופיעים רק פעם אחת . Mod X () = 5 ב . נחשב את מדדי הפיזור - שונות וסטיית תקן עבור סדרת המספרים . S = i n = 1 E x i - X = 5 + 14 +...+ 16 -9 = 1223 -81 › 54 . 889 X n 9 9 S = S 2 X = 54 . 889 › 7 . 409 ג . ציון תקן של מספר כלשהו מוגדר כמספר סטיות התקן שמספר זה סוטה מהממוצע .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ