1.5 קשר בין שני משתנים כמותיים ומקדם המתאם של פירסון

עד כה עסקנו בפרק זה בעיקר במשתנה כמותי יחיד , עבורו הצגנו מספר מדדי מיקום ומספר מדדי פיזור . לעיתים יהיו לפנינו שני משתנים כמותיים ואנו נהיה מעוניינים לבדוק האם קיים קשר ביניהם . במידה ויש קשר ביניהם , נרצה לבחון את כיוונו ואת עוצמתו של הקשר . פעמים רבות אנו נתקלים בצמד משתנים אשר יש לנו תחושה שיש קשר כלשהו ביניהם ואנו מעוניינים לבחון קשר זה . להלן מספר דוגמאות לצמדים של משתנים עבורם סביר להניח שיש קשר כלשהו : גובה אב וגובה בנו , ותק ושכר , שנות לימוד ושכר , עומס תנועה ומספר תאונות דרכים , גילו של נהג ומהירות נסיעתו , ציון במבחן הבגרות וציון במבחן הפסיכומטרי . נסמן את שני המשתנים הנחקרים ב- X וב- . Y ברוב המקרים נוכל לסווג את שני המשתנים הללו למשתנה מסביר ומשתנה מוסבר . במקרה שכזה נסמן את המשתנה המסביר ב- X ואת המשתנה המוסבר ב- . Y לדוגמא , אם אנו מעוניינים לבדוק את הקשר בין גובה האב לגובה הבן , המשתנה המסביר הינו גובה האב והמוסבר הינו גובה הבן , שכן אנו יכולים להסביר את גובהו של הבן על סמך גובהו של אביו אך לא ההפך . לשם בדיקת הקשר בין שני המשתנים הנחקרים עלינו לדגום n תצפיות ועבור כל ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ