1.4 מדדי מיקום יחסי: ציוני תקן

לעיתים נרצה להשוות בין מספר תצפיות אשר אינן לקוחות מאותו משתנה . לדוגמא נניח יש לפנינו שני משתנים X ו- Y אשר מציינים את הציון במבחן בכלכלה ובמבחן בסטטיסטיקה , בהתאמה . סטודנט כלשהו נבחן בשני המקצועות הללו והסטודנט מעוניין להשוות בין שני הציונים שקיבל . שאלה מעניינת הינה באיזה מקצוע ציונו היחסי טוב יותר . בכדי לענות על שאלה זו נצטרך להשוות את ציונו בכל מקצוע ביחס לממוצע הכיתתי תוך התחשבות גם בפיזור הציונים בכל מקצוע . בכדי להשתכנע מדוע עלינו להתחשב גם בפיזור של הציונים ( ולא להסתפק רק בממוצע ) נציג את הדוגמא הבאה : דוגמא : רותם נבחן בכלכלה וסטטיסטיקה . ציונו של רותם בשני המקצועות הינו . 90 בכל מקצוע נבחנו 5 סטודנטים ( כולל נועם ) ולהלן ציוניהם . הציונים בכלכלה : 60 , 70 , 80 , 90 , 100 הציונים בסטטיסטיקה : 70 , 75 , 80 , 85 , 90 קל לראות שבשני המקצועות הממוצע הכיתתי הינו 80 ולכן בשני המקצועות רותם קיבל 10 נקודות מעל הממוצע הכיתתי . אולם , ציונו היחסי אינו זהה בשני המקצועות . בכלכלה ציונו אינו הכי גבוה , בעוד שבסטטיסטיקה ציונו הוא הגבוה ביותר . קל לראות שפיזור הציונים בסטטיסטיקה קטן יותר...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ