1.3 מדדי פיזור: טווח, טווח בין רבעוני, שונות וסטיית תקן

תפקידם של מדדי הפיזור הוא לאפיין את מידת הפיזור של הנתונים / תצפיות . מדדי המיקום אשר עסקנו בהם בפרק זה ( ממוצע , חציון ושכיח ) אינם מספיקים כדי לתאר ולאפיין את המשתנה הנחקר , שכן הם מתייחסים רק למיקומן של התצפיות אך לא לפיזור שבין התצפיות . אנו נרצה לאפיין את המשתנה לא רק בעזרת מדדים אשר תפקידם לבדוק את מיקומו אלא גם בעזרת מדדים אשר מטרתם לבחון את פיזורו . נמחיש זאת בדוגמא הבאה - נתונות שתי סדרות בעלות חמישה מספרים : א . 0 , 2 , 3 , 5 , 10 ב . -2 , 0 , 3 , 7 , 12 קל להיווכח שבשתי הסדרות הללו הממוצע שווה , 4-ל החציון שווה 3-ל ואין שכיח . כלומר , שלושת מדדי המיקום מקבלים ערך זהה בשתי הסדרות . לעומת זאת , שתי הסדרות אינן זהות - ניתן לראות שהסדרה השנייה מפוזרת יותר מהראשונה . נהיה מעוניינים במדדים נוספים שיבדקו את רמת הפיזור של הנתונים . לשם כך נציג ארבעה מדדי פיזור : טווח , טווח בין רבעוני , שונות וסטיית תקן . דרישות ממדדי הפיזור : . 1 המדד יקבל ערך אי-שלילי בלבד ( שכן אין משמעות לפיזור שלילי . ( . 2 המדד יתאפס כאשר אין פיזור כלל בין התצפיות ( כאשר כל התצפיות שוות זו לזו . ( . 3 ככל שהפי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ