1.2 מדדי מיקום מרכזי: ממוצע, חציון ושכיח

מדדי המיקום המרכזי ( נקראים גם מדדי מרכז ) מודדים סביב איזה ערך הנתונים מתרכזים . למעשה הם בודקים היכן מרכז הכובד של סדרת התצפיות . נלמד שלושה מדדי מיקום מרכזי : ממוצע , חציון ושכיח . שני המדדים הראשונים שנלמד - ממוצע וחציון רלוונטיים רק כאשר המשתנה הנחקר הוא משתנה כמותי . לא ניתן לדבר על מדדים אלו כאשר מדובר במשתנה איכותי , לכן מעתה נעסוק ונציג דוגמאות רק עבור משתנים כמותיים . באופן כללי בבואנו לחשב את ערכם של מדדי המיקום הנתונים אודות המשתנה יכולים להופיע בשלוש צורות עיקריות : א . רשימת תצפיות : זוהי הצורה הבסיסית ביותר בה הנתונים מופיעים כרשימה של מספרים שאינם מסודרים בטבלה . ב . טבלת שכיחות בעלת ערכים בודדים : במקרה זה התצפיות ירוכזו בטבלת שכיחות כאשר ערכי המשתנה בטבלה הינם ערכים בודדים . ג . טבלת שכיחות עם מחלקות : התצפיות ירוכזו בטבלת שכיחות כאשר המשתנה מוצג בטווח של ערכים ( ולא כערך בודד . ( כל אחד מבין שלושת מדדי המיקום המרכזי בודק בצורה מעט שונה היכן המרכז של סדרת התצפיות שבמדגם . נציג תחילה את ההגדרה והסימון של כל מדד מבין השלושה . לאחר מכן נציג את הנוסחא ואופן החישוב ( תוך ש...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ