1.1 עריכת נתונים איכותיים וכמותיים בטבלאות ובגרפים

בבואנו לחקור משתנה או תופעה כלשהי באוכלוסיה אנו אוספים בשלב הראשון נתונים אשר מתקבלים מתוך מדגם מקרי בגודל . n ישנן שיטות שונות לדגימת הנתונים . לא נדון בשיטות הדגימה השונות - נושא זה קשור לענף בשם תורת הדגימה . לאחר שאספנו את הנתונים נרצה לערוך ולתאר אותם בצורה מתומצתת . מהסתכלות בנתונים ללא עריכתם לעיתים קשה להסיק מסקנות כלשהן . את הנתונים ניתן לערוך בטבלאות או בגרפים ותרשימים . נציג מספר דוגמאות לעריכת נתונים בטבלה . ראשית נציג דוגמא בה המשתנה הנחקר הינו משתנה איכותי , ולאחר מכן נציג דוגמא בה המשתנה הנחקר הינו משתנה כמותי . לאורך שתי הדוגמאות הללו נשלב מספר הגדרות אשר ישמשו אותנו בהמשך הפרק כאשר נעסוק במדדי מיקום מרכזי ומדדי פיזור . עריכת נתונים איכותיים בטבלה דוגמא : 65 סטודנטים אשר נדגמו באופן מקרי בספרייה נשאלו לגבי הפקולטה אליהם הם שייכים . בדוגמא זו כל נדגם ( סטודנט ) מדווח על הפקולטה בה הוא רשום . המשתנה הנחקר בדוגמא זו הינו משתנה איכותי שמי , שכן ערכי המשתנה מציינים קטגוריות ( מדעי החברה , מדעי הרוח וכולי ) אשר לא ניתן לסדרם בסדר הגיוני כלשהו . תוצאת המשאל הינה רשימה ארוכה המ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ