פרק 1: סטטיסטיקה תיאורית

סטטיסטיקה תיאורית ( Descriptive Statistics ) הינה ענף בסטטיסטיקה שמטרתו העיקרית לעבד נתונים שהתקבלו על סמך מדגם מקרי . עיבוד הנתונים מתבטא בעריכת הנתונים בטבלאות , גרפים ותרשימים , ובסיכום ואפיון הנתונים על ידי מדדים שונים . בפרק זה , העוסק בסטטיסטיקה תיאורית , הנתונים יתקבלו על סמך מדגם מתוך האוכלוסייה של המשתנה הנחקר . במרבית המקרים לא נוכל לבדוק את כל האוכלוסייה בכדי להסיק מסקנות על המשתנה הנחקר ולכן אנו דוגמים מדגם מקרי מאוכלוסייה זו ולאחר מכן אנו מעבדים את הנתונים שהתקבלו במדגם . את גודל המדגם נהוג לסמן באות , n ואת המשתנה הנחקר נהוג לסמן באות גדולה , לדוגמא . X , Y , W תוצאת המדגם תהיה רשימה של n תצפיות מהמשתנה הנחקר ( נסמנו לדוגמא ב- ( X אשר יסומנו ב- x ) . x , x ,..., x n הינו ערך התצפית הראשונה במדגם , x 2 הינו ערך התצפית השנייה -ו ,..., x n מייצג את ערך התצפית האחרונה במדגם . ( בפרקים הבאים בספר נדון במשתנה מקרי אשר מקבל מספר ערכים בהסתברויות כלשהן ( לאו דווקא שוות . ( בהמשך הספר נגדיר בצורה מסודרת ומפורטת את פונקצית ההסתברות ונדון בתכונותיה . בפרק זה הדן בסטטיסטיקה תיאורית ל...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ