ככה זה נדבק

ככה זה נ ד ב ק כ כ ה ז ה נ ד ב ק מדוע יש רעיונות ששורדים ואחרים נעלמים צ'יפ הית' & דן הית'  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ