שלמי תודה

כה רבים מן הדברים שניסיתי לומר בספר הזה נאמרו כבר קודם בצורה שאיני יכול להתעלות עליה אך במקומות מפוזרים מאוד או בחיבורים שאינם מוכרים לקורא בן-זמננו , עד שנראה שרצוי היה להוציא את ההערות מגדר הפניות סתם ולהרחיבן עד כדי כך שחלקית הן תהיינה כמעט אנתולוגיה של מחשבה ליברלית אינדיבידואליסטית . המובאות האלה מבקשות להוכיח שרעיונות שכיום אולי ייראו לעתים קרובות מוזרים ובלתי מוכרים היו פעם המורשת המשותפת לציביליזציה שלנו ; ולא רק זאת , אלא שבעוד אנו בונים על גבי מסורת זו , מלאכת גיבושם לכלל מערכת מלוכדת של מחשבה הניתנת ליישום ישיר בימינו היא מלאכה שצריך עדיין להתחיל בה . כדי להציג את אבני הבניין שניסיתי לעצב מהן מבנה חדש הרשיתי להערות האלה להתארך כל כך . בכל זאת הן אינן מציגות ביבליוגרפיה שלמה של הנושא . רשימה מועילה של חיבורים רלוונטיים אפשר למצוא אצל Henry Hazlitt , A Descriptive and . Critical Bibliography ( Princeton , N . J .: Van Nostrand , 1956 ) הערות אלו גם רחוקות מלמצות את הכרת הטובה שאני חב לרבים כל כך . תהליך הגיבוש של הרעיונות המובעים בספר זה קדם בהכרח לתכנית להציגם בצורה זו . אחרי...  אל הספר
הוצאת שלם