כד חינוך ומחקר

חינוך ממלכתי כללי אינו אלא תחבולה שתכליתה ללוש ולעצב בני אדם להיותם דומים בדיוק זה לזה ; ומאחר שהדפוס שבו הוא יוצק אותם הוא זה הישר בעיני הכוח המכריע בממשלה , בין שמדובר במלך , בכהונה , באצולה או ברובם של בני הדור הקיים כפי שיעור יעילותם והצלחתם , הרי זה יוצר שלטון עריצות על הרוח , שמכוח מגמה טבעית הוא מוליך לשלטון עריצות על הגוף . –גשון סטיוארט מיל ידע הוא אולי הסחורה העיקרית שאפשר לקנות בכסף , אך לעתים קרובות אלה שהוא אינו מצוי ברשותם אינם יכולים לעמוד על התועלת שבו . חשוב מזה , הגישה אל מקורות הידע הנחוצה לפעולתה של חברה מודרנית מותנית בשליטה בטכניקות מסוימות – בראש ובראשונה טכניקת הקריאה – ואנשים חייבים לרכוש אותן קודם שיוכלו לשפוט בעצמם כהלכה מה יועיל להם . אף על פי שהצידוק שלנו לחופש מבוסס במידה רבה על הטענה שהתחרות היא אחד הכלים רבי-העוצמה ביותר להפצת ידע , ולרוב היא מוכיחה את ערכו של ידע למי שאין הוא מצוי ברשותם , אין ספק שבמאמצים מכוונים אפשר להגביר בהרבה את ניצול הידע . הבורות היא אחת הסיבות העיקריות לכך שלעתים קרובות אין מאמציהם של הבריות מתועלים בצורה שתביא תועלת מרבית לחבר...  אל הספר
הוצאת שלם