כג חקלאות ואוצרות טבע

דעתי היא שאין להגזים בכל סוג של מינהל , ובייחוד בהתערבות הרת האסון הזאת מצד הרשות ; ההתערבות במחייתם של בני האדם . –אדמנד ברק הגידול באוכלוסייה העירונית והתעשייתית הנלווה תמיד לצמיחת העושר והציביליזציה הביא בעולם המערבי המודרני לירידה באוכלוסייה החקלאית לא רק באחוזים , אלא גם במספרים מוחלטים . ההתפתחות הטכנולוגית הגדילה כל כך את פריון העבודה של המאמצים שמשקיעים בני האדם בייצור המזון , עד שאנשים מעטים יותר מאי פעם יכולים לספק את צרכיה של אוכלוסייה גדולה יותר . עם זאת , אף שגידול באוכלוסייה גורר אחריו גידול יחסי בביקוש למזון , הרי ככל שמואט גידול האוכלוסייה והמשך ההתפתחות מתבטא בעיקר בעלייה בהכנסה לנפש , מושקע חלק פוחת והולך מתוספת ההכנסה הזאת בצריכה מוגדלת של מזון . אפשר עדיין להניע אנשים להוציא יותר על מזון אם יציעו להם סוגים מועדפים , אבל מעבר לנקודה מסוימת הצריכה של הדגנים העיקריים לאדם פוסקת מלגדול , ולמעשה אף עשויה לפחות . גידול זה בפריון העבודה בצירוף ביקוש בלתי גמיש פירושו שכדי שישמרו העוסקים בחקלאות את הכנסתם הממוצעת ) קל וחומר ידביקו את הגידול הכללי בהכנסות , ) יצטרך מספרם לפחו...  אל הספר
הוצאת שלם