כב דיור ותכנון ערים

אילו הייתה הממשלה מבטלת את הסובסידיות לדיור ובמקביל מקצצת את המס המוטל על הפועלים בסכום השווה בדיוק לסובסידיה , לא היה הדבר משפיע לרעה על מצבם הכלכלי של הפועלים ; אבל אין כל ספק שבמצב כזה הם היו מעדיפים להוציא את הכסף על דברים אחרים והיו מתגוררים בבתים צפופים שאינם מתוקנים כהלכה , חלקם משום שאינם מודעים למעלותיו של דיור משופר וחלקם משום שהדיור חשוב בעיניהם פחות מדברים אחרים שהם מוציאים עליהם את כספם . זה הצידוק , והצידוק היחיד , לסובסידיות לדיור , והוא מוצג כאן ללא כחל ושרק משום שבספרות השמאל מרבים כל כך לדון בעניין בלי להתמודד עם המציאות . –ויליאם ארתור לואיס הציביליזציה המוכרת לנו אינה ניתנת להפרדה מחיי העיר . כמעט כל מה שמבדיל את החברה התרבותית מן הפרימיטיבית קשור קשר הדוק לריכוזי האוכלוסייה הגדולים שאנו קוראים להם " כרכים , " וכשאנו מדברים על " דרך ארץ , " " אדיבות" או " נימוס" אנו מתכוונים לאורח החיים בכרך . אפילו רוב ההבדלים בין חיי האוכלוסייה הכפרית בהווה ובין חייהם של אנשים פרימיטיבים נובעים ממה שמצוי בערים . האפשרות ליהנות ממוצרי העיר בכפר היא גם הסיבה לכך שבציביליזציות מפותחו...  אל הספר
הוצאת שלם