כא המסגרת המוניטרית

אין לך דרך מחוכמת יותר ובטוחה יותר להפוך את בסיסה הקיים של החברה מאשר השחתת המטבע . התהליך מגייס את כל הכוחות הכמוסים של החוק הכלכלי לצד ההרס והחורבן , והוא עושה זאת כך שאפילו איש אחד ממיליון לא יוכל לאבחן זאת . 'ג–ון מיינרד קיינס מניסיון חמישים השנים האחרונות למדו רוב האנשים להכיר בחשיבותה של מערכת מוניטרית יציבה . בהשוואה למאה הקודמת ידעה תקופה זו הרבה זעזועים מוניטריים גדולים . הממשלות השתתפו השתתפות פעילה הרבה יותר בשליטה על הכסף , ודבר זה גרם לאי-יציבות לא פחות משהיה תוצאה של האי-יציבות . לכן טבעי למדיי שכמה אנשים סבורים שמוטב היה אילו שללו מן הממשלות את שליטתן במדיניות המוניטרית . מדוע , יש השואלים , לא נסמוך על כוחות השוק הספונטניים שיספקו את כל הדרוש לאמצעי חליפין משביע רצון כמו שאנו סומכים עליהם ברוב התחומים האחרים ? חשוב להבהיר מלכתחילה שדבר זה לא רק בלתי מעשי כיום מבחינה פוליטית , אלא ככל הנראה גם לא היה רצוי לו היה אפשרי . לולא התערבו הממשלות אי פעם , אולי יכול היה להתפתח מין הסדר מוניטרי שלא היה מצריך פיקוח מכוון ; בייחוד לולא הורגלו האנשים להשתמש הרבה במכשירי אשראי כבכסף ...  אל הספר
הוצאת שלם