יט ביטוח סוציאלי

תיאוריית רשת הביטחון , שתפקידה לעצור את הנופלים בנפילתם , רוקנה ממשמעות בידי תיאוריית החלוקה ההוגנת ... לדידם של אלה מתוכנו שיש להם יכולת מספקת לעמוד על רגליהם . –אקונומיסט בעולם המערבי מקובל זה כבר שחובה על הציבור לדאוג במידת מה לאנשים העלולים להגיע עד פשיטת יד או עד פת לחם מחמת נסיבות שלא יכלו להתמודד עמהן . ההסדרים המקומיים שסיפקו תחילה את הצורך הזה שוב לא הספיקו משעה שקמו הכרכים הגדולים וגדלה ניידותם של בני האדם , ועקב כך בא הקץ על קשרי השכנות של העבר ; ואת השירותים האלה ) כדי שאחריותן של הרשויות המקומיות לא תכשיל את תנועתם של בני האדם ( הכרח היה לארגן בהיקף כלל-ארצי ולהקים גופים מיוחדים לנתינתם . מה שמוכר לנו היום כסיוע ציבורי או סעד , המוענק בצורות שונות בכל הארצות , אינו אלא חוק העניים הישן בהתאמתו לתנאים המודרניים . אין עוררים על הצורך בהסדר כלשהו מסוג זה בחברה תעשייתית – ולו אך למען אלה שצריך להגן עליהם מפני מעשים של ייאוש מצד הנזקקים . מסתבר שאי-אפשר למנוע את התרחבותו של הסעד הזה כך שלא יהיה מיוחד רק לאלה שאינם יכולים לדאוג בעצמם לצרכים כגון אלה " ( העניים הראויים , " כפי שנה...  אל הספר
הוצאת שלם