חלק שלישי החופש במדינת הרווחה

מעל לכל אלה מתנשא שלטון עצום ואפוטרופסי , המקבל עליו להבטיח את הנאותיהם ולהשגיח על גורלם לבדו . זהו שלטון מוחלט , פרטני , סדיר , שקול , מתון ודואג לעתיד . אולי היה דומה לשלטון אבהי אילו שם לו כמוהו למטרה להכשיר בני אדם לגיל הגברות ; אלא שכל מבוקשו רק להשאירם ילדים לעולם ועד ; נעים לו לראות את האזרחים בהנאותיהם , ובלבד שישימו בהן את כל מעייניהם . ברצון הוא פועל למען אושרם , אבל רוצה הוא להיות הגורם היחיד והפוסק היחיד בעניין ; הוא דואג לביטחונם , חוזה מראש את צורכיהם ומבטיח את סיפוקם , מקל על תענוגותיהם , מנצח על ענייניהם העיקריים , מנהל את תעשייתם , מסדיר את עיזבונותיהם , מחלק את ירושותיהם ; וכי לא יוכל לחסוך מהם כליל את טורח החשיבה ואת עמל החיים ? –אלקסיס דה טוקוויל  אל הספר
הוצאת שלם