טז שקיעת החוק

הדוגמה שלפיה , בהתאם להשערת המוצא העממי , שלטון מוחלט יכול להיות לגיטימי לא פחות מן החופש החוקתי , החלה ... להעכיר את האוויר . –הלורד אקטון בשלב קודם בדיון שלנו הקדשנו תשומת לב מרובה מן הרגיל להתפתחות בגרמניה , קצת משום שבארץ ההיא התפתח שלטון החוק במיוחד , לפחות להלכה אם לא למעשה , וקצת משום שצריך היה להבין את הריאקציה נגדו , ששם הייתה תחילתה . כמו שאירע בחלק כה גדול ממשנת הסוציאליזם , גם התיאוריות המשפטיות שחתרו תחת שלטון החוק הופיעו תחילה בגרמניה וממנה התפשטו אל שאר ארצות העולם . פרק הביניים בין ניצחון הליברליזם למפנה לעבר הסוציאליזם או אל מעין מדינת רווחה היה בגרמניה קצר יותר משהיה במקומות אחרים . אך הושלמו המוסדות שנועדו להבטיח את שלטון החוק וכבר בא שינוי בדעת הקהל ומנע מהם לשרת את המטרות אשר לשמן נוצרו . נסיבות פוליטות והתרחשויות שהיו אינטלקטואליות בלבד חברו יחד להחיש התפתחות שבארצות אחרות הייתה אטית יותר . העובדה שבסופו של דבר איחודה של הארץ הושג בערמתם של מדינאים ולא בהתפתחות הדרגתית חיזקה את האמונה שאם רוצים לעצב את החברה מחדש יש לתכנן זאת במכוון ולפי מתכונת שתיקבע מראש . השאיפ...  אל הספר
הוצאת שלם