טו מדיניות כלכלית ושלטון החוק

בית הנבחרים ... הם לא יוכלו לחוקק שום חוק שלא יחול במלוא התוקף עליהם ועל חבריהם כשם שיחול גם על כלל בניה של החברה . זה הדבר שנחשב תמיד לאחד הקשרים האמיצים ביותר המאפשרים למדיניות לחבר שליטים ובני עם יחדיו . הוא היוצר ביניהם אותו שיתוף אינטרסים וזיקה רגשית שאך מעטות הן הממשלות שיכולות לשמש לו דוגמה ומופת , אלא שבלעדיו כל ממשל מתנוון ויורד לדרגת עריצות . 'ג–יימס מדיסון הנימוק הקלאסי בזכות החופש בעניינים כלכליים מבוסס על עיקרון מוסכם בשתיקה שלפיו שלטון החוק צריך לקבוע את המדיניות בתחום זה כבכל שאר התחומים . לא נוכל להבין את טיב התנגדותם של אנשים כאדם סמית או ג'ון סטיוארט מיל ל"התערבות" הממשלה אלא אם כן נראה אותה על רקע זה . אנשים שלא הכירו את תפיסת היסוד הזאת פירשו לא פעם את עמדתם של אלו פירוש מוטעה ; ומשעה שחדלו הקוראים לקבל את התפיסה של שלטון החוק התעוררה מבוכה באנגליה ובאמריקה . חופש הפעילות הכלכלית פירושו היה חופש במסגרת החוק , לא העדר כל פעולה ממשלתית . ה"הפרעה" או ה"התערבות" מצד הממשלה , שהמחברים האלה התנגדו לה עקרונית , פירושה היה לכן רק הפגיעה בתחום הפרטי שכללי החוק הכלליים נועדו ...  אל הספר
הוצאת שלם