יד הערובות לחירות היחיד

דרך הפרצה הקטנה הזאת עלולה חירותו של כל אדם לחמוק במוקדם או במאוחר . 'ג–ון סלדן הגיעה השעה לנסות ולאגד את החוטים ההיסטוריים השונים ולעמוד בשיטתיות על התנאים ההכרחיים לחירות במסגרת החוק . מתוך ניסיון ממושך וכאוב למד האדם שחוק החירות חייב לכלול מאפיינים מסוימים . מה הם המאפיינים הללו ? ראשית דבר , יש להדגיש שמאחר ששלטון החוק פירושו שאסור לממשלה לכפות דבר על איש פרטי אלא לשם אכיפת כלל מוכר , הריהו מגביל את סמכויותיו של כל שלטון , לרבות סמכויות הרשות המחוקקת . זוהי משנה העוסקת באופי שהחוק חייב ללבוש , ובתכונות הכלליות החייבות להתקיים בכל חוק וחוק . זהו דבר חשוב משום שכיום מתערבבים התחומים בין תפיסת שלטון החוק לעצם התביעה לחוקיות בכל פעולה ממשלתית . מובן ששלטון החוק יוצא מהנחה של חוקיות גמורה , אבל אין די בזה : אם ייחקק חוק המעניק לממשלה סמכות בלתי מוגבלת לנהוג כרצונה יהיו אמנם כל מעשיה חוקיים , אך ודאי שלא ייעשו במסגרת שלטון החוק . שלטון החוק אינו מסתכם אפוא בחוקתיות בלבד : הוא מחייב שכל החוקים יתאימו לעקרונות מסוימים . העובדה ששלטון החוק הוא סייג לכל חקיקה משמעה שהוא כשלעצמו אינו יכול להי...  אל הספר
הוצאת שלם