יג הליברליזם והמינהל: רכטסשטאט

היכן יימצא גבול מוגדר לרשות העליונה אם תכליתה תהיה אושר כללי ובלתי מוגדר הנתון לשיפוטה האישי ? האם ראוי שהנסיכים יהיו האבות של העם , כל כמה שגדולה הסכנה שהם יהיו לשליטיו העריצים ? –גונטר היינריך פון ברג מאתיים שנות שלטון אבסולוטי ברוב ארצות אירופה עד אמצע המאה השמונה-עשרה המיטו בהן חורבן על מסורות החירות . אף שהתיאורטיקנים של חוק הטבע הורישו כמה מן התפיסות הקודמות ואף פיתחו אותן , הדחף הכללי להחייאה בא מעבר לתעלה . אך משצמחה התנועה החדשה עמד בפניה מצב שונה מזה שהיה קיים באמריקה בזמנו , ומזה שהתקיים באנגליה מאה שנה קודם לכן . הגורם החדש הזה היה המנגנון המנהלי הריכוזי האדיר שבנה השלטון האבסולוטי , חבר אנשי מינהל מקצועיים שהפכו להיות שליטיו העיקריים של העם . פקידות זו דאגה לרווחת העם ולצרכיו הרבה יותר מכפי שדאג או נדרש לדאוג לה השלטון המוגבל של העולם האנגלוסקסי . כך , אפוא , בשלב מוקדם בהתפתחות תנועתם , היו הליברלים של יבשת אירופה צריכים להתמודד עם בעיות שבאנגליה ובארצות-הברית הופיעו רק כעבור זמן רב , ובאורח הדרגתי עד כדי כך שכמעט לא היה מקום לדון בהן דיון שיטתי . מלכתחילה הייתה מטרתה הגד...  אל הספר
הוצאת שלם