יא ראשיתו של שלטון החוק

הנה אין תכלית החוק לבטל את החופש או להגבילו , אלא לשמור עליו ולהרחיבו . כי בכל מצביהם של יצורים נבראים שיכשרו לחוקים , באין חוק אין גם חופש . כי החירות פירושה שהאדם חופשי ממעצור ומאלימות מצד הזולת , ודבר זה אינו אפשרי במקום שאין חוק ; וטועים האומרים שהחירות פירושה שכל אדם זכאי לעשות את הישר בעיניו . ( כי מי יכול היה להיות חפשי אילו אפשר היה לכל אדם אחר לנהוג כלפיו ככל העולה על רוחו . (? האדם בן חורין הוא כשאפשר לו לערוך ולכוון כחפצו את גופו , את מעשיו , את נכסיו ואת כל קנינו , ככל שמתירים החוקים שהוא כפוף להם , וכשאינו כפוף אפוא לרצונו השרירותי של הזולת , אלא נוהג באופן חפשי על פי רצון עצמו . –גשון לוק ספק רב אם נוכל להתחקות אחר ראשיתה של חירות היחיד בעת החדשה לנקודה מוקדמת יותר מאנגליה של ראשית המאה השבע-עשרה . בראשונה הופיעה זו , כדרכה תמיד מן הסתם , כמוצר לוואי של מאבק לשלטון ולא כפרי צעדים מכוונים . אך היא האריכה ימים עד שהבריות הספיקו לעמוד על הברכה שבה . ובמשך למעלה ממאתיים שנה נעשו שמירתה ושכלולה של חירות היחיד האידיאל המדריך בארץ ההיא , ומוסדותיה ומסורותיה היו למופת לעולם התרבו...  אל הספר
הוצאת שלם