חלק שני החופש והחוק

בתחילה , משעה שזכה איזה סוג מסוים של משטר להסכמה , אפשר שלא הוסיף עוד איש לתת דעתו על דרך הממשל אלא סמכו בכל על חכמתם של האמורים למשול ועל שיקול דעתם ; עד אשר מניסיונם למדו לדעת כי צרה צרורה היא זו מכל הבחינות , וכי הדבר שאמרו כי יהיה להם למרפא רק החמיר את המכה שנועד לרפאה . הם נוכחו לראות כי הכפיפות לרצון איש אחד הייתה הסיבה לסבלם של הכל . לפיכך נאלצו להיתלות בחוקים , שבהם יוכלו הכל לראות מראש את חובותיהם , וידעו מה יהיה העונש על הפרתם . –ריצשרד הוקר  אל הספר
הוצאת שלם