ה אחריות וחופש

ספק אם תוכל הדמוקרטיה לשרוד בחברה המאורגנת על פי עקרון התרפיה ולא על פי המשפט , השגגה ולא החטא . אם בני האדם בני חורין ושווים , יש לשפטם ולא לאשפזם . –פרנסיס דנהם וורמות החירות פירושה לא רק שליחיד יש אפשרות בחירה וגם נטל בחירה ; פירושה גם שהוא מחויב לשאת בתוצאות מעשיו , ושהוא יזכה לשבח או לגינוי בעדם . החירות והאחריות – אי-אפשר להפריד ביניהן . חברה חופשית לא תתפקד ולא תתקיים אם בניה לא יראו לנכון שכל איש ואיש יתפוס בה את המקום שהוא פרי מעשיו , ויקבל אותו משום שיראה בו תוצאה של פעולתו שלו . גם אם יכולה היא להציע ליחיד רק סיכויים , וגם אם התוצאה הסופית של מאמציו תלויה בגורמים מקריים רבים מאוד , היא מכוונת בתוקף את תשומת לבו לאותן נסיבות שבהן הוא יכול לשלוט , כאילו אלו הן הנסיבות היחידות החשובות . הואיל והיחיד יקבל את האפשרות לנצל נסיבות שאותן אולי רק הוא לבדו יודע , והואיל ובדרך כלל אין איש זולתו יכול לדעת אם ניצל אותן בדרך הטובה ביותר או לא , ההנחה היא שהן הקובעות את תוצאת מעשיו , אלא אם כן ההפך גלוי לעין לגמרי . אמונה זו באחריות היחיד , שתמיד הייתה חזקה כאשר הבריות האמינו בתוקף בחופש ...  אל הספר
הוצאת שלם