ב כוחות היצירה של ציביליזציה חופשית

הציביליזציה מתקדמת על ידי כך שהיא מגדילה את מספר הפעולות החשובות שאנו יכולים לבצע בלי לחשוב עליהן . פעולות של חשיבה כמוהן כהסתערויות של חיל פרשים בקרב – מספרן מוגבל בקפידה , הן מצריכות סוסים חדשים , ואין לבצען אלא ברגעים מכריעים . –אלפרד נורת וייטהד לכלל הסוקרטי שראשית חכמה עלינו להכיר בבורותנו יש משמעות עמוקה לגבי הבנתנו את החברה . תנאי מוקדם ראשון לזה הוא שנהיה ערים לבורותם ההכרחית של הבריות לגבי דברים רבים המסייעים להם להשיג את מטרותיהם . רוב היתרונות שבחיי חברה , בייחוד בצורותיה המפותחות יותר הקרויות בפינו " ציביליזציה , ” מבוססים על העובדה שהיחיד נהנה מידע רב יותר מזה שהוא מודע לו . אפשר לומר שהציביליזציה מתחילה כאשר היחיד השוקד על השגת מטרותיו יכול לנצל ידע רב מזה שרכש הוא עצמו , ובשעה שהוא יכול להתעלות מעל לגבולות בורותו על ידי כך שיפיק תועלת מן הידע שאינו מצוי ברשותו . עובדת יסוד זו של בורותו הבלתי נמנעת של האדם לגבי הרבה מן הדברים שפעולתה של ציביליזציה נשענת עליהם , לא זכתה כמעט לתשומת לב . פילוסופים וחוקרי החברה הסוו אותה בדרך כלל וראו בבורות זו ליקוי חסר חשיבות שאפשר פחות או...  אל הספר
הוצאת שלם