א חירות וחירויות

מעולם לא ידע העולם הגדרה טובה של המילה חירות , ובשעה זו ממש האמריקנים זקוקים מאוד להגדרה כזאת . כולנו נושאים את שם החירות על שפתינו : אך כשאנו משתמשים באותה מילה , אין אנו מתכוונים לאותו הדבר ... לפנינו כאן לא רק שני דברים שונים אלא שני דברים שאינם מתיישבים והם נקראים באותו שם , חירות . –אברהם לינקולן ספר זה עוסק במצב של בני אדם המתאפיין בכך שכפיית רצונם של אחדים על זולתם מצומצמת בו כמידת האפשר בחברה . במהלך הספר כולו נתאר את המצב הזה כמצב של חירות או חופש . שתי המילים האלה שימשו גם בתיאור הרבה דברים טובים אחרים בחיים . לכן לא כל כך כדאי לפתוח בשאלה מה משמעם באמת . דומה כי מוטב שתחילה נציג את המצב שאליו נתכוון כאשר נשתמש בהן , ואחר כך נעיין בשאר משמעי המילים רק כדי להגדיר הגדרה חדה יותר את המשמע שנאמץ לנו . לעתים קרובות המצב שבו אין אדם נתון לכפיית רצונם השרירותי של אחר או אחרים מובחן גם כחופש " פרטי" או " אישי , " וכשנרצה להזכיר לקורא שבהוראה זו אנו משתמשים במילה " חופש" נשתמש בביטוי הזה . יש שהמונח " חירות אזרחית" משמש באותה הוראה , אבל אנו נימנע מן השימוש בו משום שבקלות רבה מדיי הוא...  אל הספר
הוצאת שלם