חלק ראשון ערך החופש

במהלך ההיסטוריה כולה העלו נואמים ומשוררים על נס את החירות , אבל איש לא אמר לנו מדוע החירות חשובה כל כך . יחסנו לעניינים כאלה מן הדין שיהיה תלוי בשאלה אם אנו רואים בציביליזציה דבר קבוע או מתקדם ... בחברה מתקדמת , כל סייג לחירות מקטין את מספר הדברים שמנסים אותם , וממילא הוא מקטין את שיעור הקדמה . בחברה כזאת היחיד זוכה בחופש פעולה לא משום שהוא גורם לו יותר סיפוק אלא מכיוון שאם יורשה לפעול כראות עיניו הרי בממוצע ייטיב לשרת את כולנו יותר מאשר אם יפעל לפי הציוויים שאנו יודעים לצוות . –הנרי באיירד פיליפס  אל הספר
הוצאת שלם