פתח דבר

מטרת הספר הזה מבוארת במבוא , והחובות העיקריים שאני חב מפורטים בפסקאות המעטות המקדימות את ההערות . כאן לא נותר לי אלא למסור אזהרה ולהביא דברי התנצלות . עיקר עניינו של ספר זה איננו במה שהמדע מלמד אותנו . אף שלא הייתי יכול לכתוב אותו לולא הקדשתי את רוב ימי חיי ללימוד הכלכלה , ולולא השתדלתי ברבות הימים להתוודע אל מסקנותיהם של עוד כמה ממדעי החברה האחרים , הרי אין ענייני כאן בעובדות בלבד , וגם איני מסתפק באמירות על סיבות ומסובבים . מטרתי היא לצייר אידיאל , להראות איך אפשר להגשימו , ולהסביר מה יהיה פשר הגשמתו בחיי המעשה . הדיון המדעי הוא אמצעי לכך , לא מטרה . אני סבור שהשתמשתי ביושר במה שידוע לי על העולם שאנו חיים בו . הקורא הוא שיצטרך להחליט אם רוצה הוא לקבל את הערכים אשר למענם השתמשתי בידע ההוא . דברי ההתנצלות נוגעים במצב המיוחד שבו החלטתי להביא את תוצאות מאמציי לפני הקורא . אולי מן ההכרח הוא שככל שתהיה המשימה שאפתנית יותר כך יהיה הביצוע פגום יותר . כאשר הנושא מקיף כנושאו של ספר זה הרי המשימה לעשותו טוב ככל שיכולתך מגעת לעולם אינה מסתיימת כל זמן שכישוריך האינטלקטואליים מתקיימים . אין ספק שב...  אל הספר
הוצאת שלם