מבוא

בתודעת רבים נקשרו פרידריך האייק וספרו חוקת החירות לתמונתה של מרגרט תאצ'ר המחזיקה בידה עותק של הספר , מטילה אותו על שולחן ועידת השמרנים ומצהירה : " בזה אנחנו מאמינים . " יריביה של תאצ'ר הם שעיצבו במידה רבה את דימויה הציבורי , אך היא עצמה , ותומכיה בעקבותיה , אימצו את הממד הכוחני והפשטני שבו , ואתו גם את הדרך שבה נזכר האייק כקפיטליסט חסר פשרות , המוכן שעניים ימותו מתחת לגשר ובלבד שעקרונות השוק החופשי לא ייפגעו . מי שיעיין בחוקת החירות אכן ימצא בו דבקות בכללי השוק החופשי . אך הקורא עשוי להיות מופתע – הן בשל חלק מן התכנים , הן בשל עניין מהותי יותר . מצד התכנים , חוקת החירות מכיר בצורך בקיומה של רשת ביטחון חברתית ובקיומם של שירותי רווחה הקשורים אליה , ומסתייג מהטלת מסים עקיפים ששיעורם גבוה מזה של המסים הישירים . בצד המהותי , הקורא יופתע מן המקום הנרחב שהספר מקצה לעניינים שאינם כלכליים : שלטון החוק , משקלן של זכויות האדם ועצמאות בתי המשפט . מתוך עשרים ושישה חלקי הספר , שבעה בלבד עוסקים ישירות בכלכלה ובמינהל ציבורי . תשעה-עשר החלקים האחרים עוסקים ברעיון החירות ובמנגנונים השומרים עליו . החוק ,...  אל הספר
הוצאת שלם