אינדקס א-ב

א אדרנלין = ) אפינפרין ) Adrenaline ( = Epinephrine ) 57 , 123 אוטומטיות , מוקדי ( ראו : מוקדי אוטומטיות ) אוטם שריר-הלב myocardial infarction 259-308 , 342 , 343 חריף acute 266 קדמי anterior 278 , 282-284 , 290 , 292 , 293 , 298 , 299 , 357 קדמי-צדי ( אנטרו-לטראלי ) anterolateral 278 קדמי-מחיצתי ( אנטרו-ספטאלי ) anteroseptal 278 , 357 סרעפתי ( דיאפרגמטי , ( ראו גם : תחתון ( אינפריורי ) diaphragmatic 281 , 294 , 297 התפשטות של extension of 271 תחתון ( אינפריורי , ( ראו גם : סרעפתי ( דיאפרגמטי ) inferior 281 , 294 , 297 לטראלי ( צדי ) lateral 280 , 292 , 355 מיקום locating 275-294 ללא גלי non-Q wave 267 , 271 , 290 , 363 Q אחורי ( פוסטריורי ) posterior 240 , 282-286 , 293 גלי Q wave 272-284 Q של חדר ימין right ventricular 260 , 281 מחיצתי ( ספטאלי ) septal 278 שקט silent 306 תת-אנדוקרדיאלי subendocardial 270 , 271 טראנסמורלי transmural 271 עם with Left BBB 289 LBBB איחוי Fusion 155 איינטהובן , וו . Einthoven , W . 4 , 5 , 37 , 39 אינטר-נודלי , צרור פרוזדורי atrial internodal tracts 101 ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ